HAVARIJNÁ SLUŽBA :
0902 875 449
NON STOP
054 474 26 00
Po - Pia: od 7:30 - 15:30
Údržba: 0910 793 892
Energie
Vodomery nedokážu zmerať veľmi nízke prietoky vody

Technológie a voda

04.03.2012, 20:42,Dávame do pozornosti reláciu televízie TA3 o technológiách v distribúcií vody, o meraní nízkych prietokov vody.


 

http://www.primetrology.com/post/technologie-a-voda-89/
 

Vodomery nedokážu zmerať veľmi nízke prietoky vody zapríčinené napríklad netesnosťou vo vodovodných batériách (kvapkanie). Vložením patentovaného ventilu medzi vodomer a batériu (netesnosť) s jednoduchým princípom dokážeme zmerať objem vody, ktorá by sa v bežnom prípade nikde neobjavila a predstavovala by stratu pre dodávateľskú spoločnosť.

 

Princíp je založený na rovnováhe tlakov pred a za ventilom. Pri rovnovážnom stave je ventil uzatvorený a nepreteká ním žiadny prietok. V prípade netesnosti (kvapkanie z vodovodnej batérie) dochádza k poklesu tlaku na jednej strane ventilu. Pri určitej medznej hodnote sa ventil otvorí a nastane opätovne vyvážený stav tlaku na oboch stranách. Jednodnorázový presun objemu chýbajúcej kvapaliny za ventil ale už zaznamená aj vodomer (merateľný prietok). Týmto spôsobom je možné merať aj minimálne prietoky vody, ktoré nepokrýva merací rozsah vodomerov.

 

Obr. Schéma ventilu (zdroj: A.R.I. FLOW CONTROL ACCESSORIES)

 

 

 

Zdroj: TA3A.R.I.Poznámka:
Pri úniku vody cez kvapkajúcu vodovodnú batériu pretečie cca 5l/hod. – 120l/deň – 840l/týždeň – viac ako 3,5m3/mesiac.
To je odpoveď na to, prečo je rozdiel medzi fakturáčným meradlo a vodomermi v dome.
Cely Clanok
Tlacit
VÝBEROVÉ KONANIE,
NA PRENÁJOM
Radničné námestie 5:
poschodie : podkrovie
vymera : 112,65 m2
ucel vyuzivania : kancelárie, službová činnosť
Radničné námestie 26:
poschodie : poschodie
vymera : 80,10 m2
ucel vyuzivania : kancelárie, obchodný priestor
Radničné námestie 42:
poschodie : poschodie
vymera : 416,32 m2
ucel vyuzivania : obchodný priestor
Dlhý rad 16:
poschodie : III. poschodie
vymera : 2 kancelárie 14,22 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : nová budova OÚ
Dlhý rad 16:
poschodie : III. poschodie
vymera : 8 kancelárií 16,62 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : nová budova OÚ
Dlhý rad 16:
poschodie : III. poschodie
vymera : 1 kancelária 33,96 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : nová budova OÚ
Dlhý rad 16:
poschodie : II. poschodie
vymera : 1 kancelária 39,96 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : nová budova Obvodného úradu
Dlhý rad 16:
poschodie : III. poschodie
vymera : 1 kancelária 18,16 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : nová budova OÚ
Radničné námestie 46:
poschodie : poschodie
vymera : 202,11 m2
ucel vyuzivania : kancelária, službová činnosť
Dlhý rad 16:
poschodie : IV. medziposchodie
vymera : 9 kancelárií 16,00 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : stará budova OÚ
Dlhý rad 16:
poschodie : III. poschodie
vymera : 1 kancelária 18,16 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : nová budova OÚ
Partizánska 4:
poschodie : suterén
vymera : 62,30 m2, 17,92m2
ucel vyuzivania : kancelárie, obchodný, službový priestor
info : budova Detskej polikliniky
Dlhý rad 16:
poschodie : II. poschodie
vymera : 1 kancelária 16,62 m2
ucel vyuzivania : kancelárske priestory
info : nová budova Obvodného úradu

2012©SEO CMS Bloomade, KREATIV