14.09.2022  BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov správca nebytových priestorov v majetku Mesta Bardejov vyhlasuje výberové konanie na prenájom nebytových priestorov na ul. Stocklova 9, Bardejov - poschodie. Viac TU.

14.09.2022  BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov správca nebytových priestorov v majetku Mesta Bardejov vyhlasuje výberové konanie na prenájom nebytových priestorov na Radničné námestie 12, Bardejov - suterén. Viac TU.

14.09.2022  BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov správca nebytových priestorov v majetku Mesta Bardejov vyhlasuje výberové konanie na prenájom nebytových priestorov na Radničné námestie 12, Bardejov - poschodie. Viac TU.

14.09.2022  BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov správca nebytových priestorov v majetku Mesta Bardejov vyhlasuje výberové konanie na prenájom nebytových priestorov na Radničné námestie 12, Bardejov - poschodie. Viac TU.

14.09.2022  BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov správca nebytových priestorov v majetku Mesta Bardejov vyhlasuje výberové konanie na prenájom nebytových priestorov na Radničné námestie 20-21, Bardejov - suterén. Viac TU.

14.09.2022  BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov správca nebytových priestorov v majetku Mesta Bardejov vyhlasuje výberové konanie na prenájom nebytových priestorov na Radničné námestie 35, Bardejov - poschodie. Viac TU.

14.09.2022  BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov správca nebytových priestorov v majetku Mesta Bardejov vyhlasuje výberové konanie na prenájom nebytových priestorov na ul. Dlhý rad 30, Bardejov - poschodie. Viac TU.