10.03.2023  BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov, správca nebytových priestorov v majetku Mesta Bardejov vyhlasuje výberové konanie na prenájom nebytových priestorov na Radničnom námestí 12 - suterén. Viac TU. Foto TU: 12345678

10.03.2023  BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov, správca nebytových priestorov v majetku Mesta Bardejov vyhlasuje výberové konanie na prenájom nebytových priestorov na Radničnom námestí 12 - poschodie. Viac TU. Foto TU: 12345678

10.03.2023  BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov, správca nebytových priestorov v majetku Mesta Bardejov vyhlasuje výberové konanie na prenájom nebytových priestorov na Radničnom námestí 20-21 - suterén. Viac TU. Foto TU: 12345678

10.03.2023  BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov, správca nebytových priestorov v majetku Mesta Bardejov vyhlasuje výberové konanie na prenájom nebytových priestorov na Radničnom námestí 35 - poschodie. Viac TU. Foto TU: 12345678

10.03.2023  BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov, správca nebytových priestorov v majetku Mesta Bardejov vyhlasuje výberové konanie na prenájom nebytových priestorov na Stocklovej 11 - poschodie. Viac TU. Foto TU: 12345678