Dlhý rad 16 - OÚ

Výmera: 111,99 m2
Účel využívania: kancelária notárskeho úradu
Najnižšia cena nájomného:
- kancelárie: 31/m2/rok bez DPH

- ostatné priestory: 13,68/m2/rok bez DPH

Voľné od: 1.2.2024
Viac informácií na stiahnutie...