BARDBYT, s.r.o.

Spoločnosť BARDBYT, s.r.o. Bardejov je správcovská spoločnosť založená 6.9.2001 uznesením MsZ v Bardejove.


Je to spoločnosť so 100 % účasťou mesta a svoju činnosť začala dňom 1.1.2002.


  • na trhu už od roku 2002
  • správa domov, bytov a nebytových priestorov 
  • prenájom nehnuteľností s poskytovaním služieb iných než základných, spojených s prenájmom
  • rozsiahle údržbárske práce
  • odborná prehliadka a odborná skúška elektrických zariadení
  • montáž určených meradiel

Služby

Spoločnosť Bardbyt, s.r.o. poskytuje profesionálne služby v oblasti správy domov, bytov a nebytových priestorov. Naši odborníci ponúkajú meranie odpočtov plynu, vody a elektriny pre jednotlivcov a spoločnosti.

Správa domov, bytov a nebytových priestorov

Meranie odpočtov plynu, vody a elektriny

Obchodné 

verejné súťaže

Prenájom nehnuteľností s poskytovaním služieb iných než základných, spojených s prenájmom

Kontaktujte nás

Adresa:

Bardbyt, s.r.o.

Moyzesova 7, 085 01 Bardejov

Telefónne číslo:

054 474 26 00

E-mail:

bardbyt@bardbyt.sk