Kontakt

BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7 - SPRÁVA

Korešpondenčná adresa:

BARDBYT, s.r.o.

Moyzesova 7

085 03 Bardejov 3


bardbyt@bardbyt.sk

https://www.bardbyt.sk/


IČO: 36476633

DIČ: SK2020028549


Management

Konateľ spoločnosti:                                 0903 600 820

Vedúca ekonomického úseku:                 0903 228 834

Vedúci technického úseku:                         0911 793 891

Prevádzka

Nebytové priestory a byty – technik:     0910 793 891

Byty – technik:                                         0903 615 423

Údržba

Technik - budova Dlhý rad 16:                 0910 793 893

Údržba T. Ševčenku:                                054 474 2600

Moyzesová

Technik bytov a nebytových priestorov: 0904 600 153

Pevná linka 1:                                             054 474 6955

Pevná linka 2:                                            054 488 3750

Mobil:                                                         0915 918 363

E-maily

Hlavný:                                           bardbyt@bardbyt.sk

Konateľ:                                          zak@bardbyt.sk

Vedúca ekonomického úseku:      prokopovicova@bardbyt.sk

vedúci TÚ a invest.:                       sutak@bardbyt.sk