Rok 2024

OBJEDNÁVKY

3. Výmena plynového kotla

Zverejnil: BARDBYT, s.r.o.

Typ: Objednávka

Typ objednávky: Návrh dodávkovej zmluvy

Dátum vystavenia: 19.01.2024

Suma objednávky: 1705,00 € s DPH

Príloha: Objednávka č. 3

Objednávka pre:

Ing. Rastislav Slimák

Pod papierňou 86

085 01 Bardejov

2. Preskúšanie a preškolenie zváračov

Zverejnil: BARDBYT, s.r.o.

Typ: Objednávka

Typ objednávky: Návrh dodávkovej zmluvy

Dátum vystavenia: 08.01.2024

Suma objednávky: 35,00 € s DPH

Príloha: Objednávka č. 2

Objednávka pre:

Spojená škola J.Henischa

Zváračská škola č. 208

Slovenská 5

085 01 Bardejov

1. Plombovacie objímky

Zverejnil: BARDBYT, s.r.o.

Typ: Objednávka

Typ objednávky: Návrh dodávkovej zmluvy

Dátum vystavenia: 03.01.2024

Suma objednávky: ---

Príloha: Objednávka č. 1

Objednávka pre:

NATURFONTANA

Malotedejská 1464/56

219 01 Dunajská streda

FAKTÚRY