Rok 2024

OBJEDNÁVKY

FAKTÚRY

10. Strešné okno

Zverejnil: BARDBYT, s.r.o.

Typ: Objednávka

Typ objednávky: Návrh dodávkovej zmluvy

Dátum vystavenia: 03.06.2024

Suma objednávky: 365,40 € bez DPH

Príloha: Objednávka č. 10

Objednávka pre:

ANAVEK, s.r.o.

Štefánikova 3348

085 01 Bardejov

9. Predplatný vodomer AK-311 DN02

Zverejnil: BARDBYT, s.r.o.

Typ: Objednávka

Typ objednávky: Návrh dodávkovej zmluvy

Dátum vystavenia: 31.05.2024

Suma objednávky: 1115,00 € bez DPH

Príloha: Objednávka č. 9

Objednávka pre:

ARAD Slovakia, s.r.o.

Alžbetina 41

040 01 Košice

8. Viacvtokový bytový vodomer

Zverejnil: BARDBYT, s.r.o.

Typ: Objednávka

Typ objednávky: Návrh dodávkovej zmluvy

Dátum vystavenia: 25.04.2024

Suma objednávky: ---

Príloha: Objednávka č. 8

Objednávka pre:

ista Slovakia, s.r.o.

Podunajská 25

821 06 Bratislava

7. Deratizácia - Poštárka

Zverejnil: BARDBYT, s.r.o.

Typ: Objednávka

Typ objednávky: Návrh dodávkovej zmluvy

Dátum vystavenia: 16.04.2024

Suma objednávky: ---

Príloha: Objednávka č. 8

Objednávka pre:

DDD Služby Bardejov, s.r.o.

Kurov 211

086 04 Kružlov

6. Deratizácia - nebytové priestory

Zverejnil: BARDBYT, s.r.o.

Typ: Objednávka

Typ objednávky: Návrh dodávkovej zmluvy

Dátum vystavenia: 24.04.2024

Suma objednávky: ---

Príloha: Objednávka č. 6

Objednávka pre:

DDD Služby Bardejov, s.r.o.

Kurov 211

086 04 Kružlov

5. Rekonštrukcia brány

Zverejnil: BARDBYT, s.r.o.

Typ: Objednávka

Typ objednávky: Návrh dodávkovej zmluvy

Dátum vystavenia: 10.04.2024

Suma objednávky: 1420,00 € bez DPH

Príloha: Objednávka č. 5

Objednávka pre:

ATYP stolárstvo

František Krakovský

Vyšná Voľa 72

086 21 Vyšná Voľa

4. Bytové vodomery

Zverejnil: BARDBYT, s.r.o.

Typ: Objednávka

Typ objednávky: Návrh dodávkovej zmluvy

Dátum vystavenia: 01.03.2024

Suma objednávky: 2033,7 € bez DPH

Príloha: Objednávka č. 4

Objednávka pre:

ista Slovakia, s.r.o.

Podunajská 25

821 06 Bratislava

3. Výmena plynového kotla

Zverejnil: BARDBYT, s.r.o.

Typ: Objednávka

Typ objednávky: Návrh dodávkovej zmluvy

Dátum vystavenia: 19.01.2024

Suma objednávky: 1705,00 € s DPH

Príloha: Objednávka č. 3

Objednávka pre:

Ing. Rastislav Slimák

Pod papierňou 86

085 01 Bardejov

2. Preskúšanie a preškolenie zváračov

Zverejnil: BARDBYT, s.r.o.

Typ: Objednávka

Typ objednávky: Návrh dodávkovej zmluvy

Dátum vystavenia: 08.01.2024

Suma objednávky: 35,00 € s DPH

Príloha: Objednávka č. 2

Objednávka pre:

Spojená škola J.Henischa

Zváračská škola č. 208

Slovenská 5

085 01 Bardejov

1. Plombovacie objímky

Zverejnil: BARDBYT, s.r.o.

Typ: Objednávka

Typ objednávky: Návrh dodávkovej zmluvy

Dátum vystavenia: 03.01.2024

Suma objednávky: ---

Príloha: Objednávka č. 1

Objednávka pre:

NATURFONTANA

Malotedejská 1464/56

219 01 Dunajská streda

4. Apríl

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR - 04/2024

Príloha 04

3. Marec

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR - 03/2024

Príloha 03

2. Február

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR - 02/2024

Príloha 02

1. Január

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR - 01/2024

Príloha 01