Cenník

Správa domov a bytov

Správa domov a bytov je dôležitou súčasťou každého domu a bytu, pretože umožňuje správcovi riadiť

60€

Meranie odpočtov plynu, vody a elektriny

Meranie odpočtov plynu, vody a elektriny je dôležitou súčasťou každodenného života, pretože umožňu

50.80€

Verejné súťaže

Verejná súťaž poskytuje verejnosti príležitosť zúčastniť sa ocenenia pre najlepších v oblastiach a

15€

Prenájom nehnuteľností

Prenájom nehnuteľností môže byť skvelým spôsobom ako získať prístup k bývaniu bez toho, aby ste mu

170.99€

Poskytovanie služieb iných ako základných

Poskytovanie služieb iných ako základných pomáha podnikom prispôsobiť sa potrebám ich zákazníkov a zvý

15€

Údržbárske práce

Údržbárska práca je dôležitá pre udržanie vysokej úrovne bezpečnosti a spoľahlivosti všetkých stro

15€

Inštalácia a údržba technológie

Inštalácia a údržba technológie je dôležitou súčasťou akýchkoľvek technologických projektov, pretože pos

50.80€ 

Zariadenia pre komfortné bývanie

Zariadenia pre komfortné bývanie pomáhajú vytvoriť príjemné a útulné prostredie pre relaxáciu a oddych.

60€

Revízie a kontroly

Revízia a kontrola sú procesy, ktoré pomáhajú spoločnostiam zlepšovať ich systémy riadenia kvality a presnosti úd

69.99€

Prístupové systémy

Prístupové systémy umožňujú prístup k informáciám, zdrojom a službám bezpečným a efektívnym

69.99€

Ochrana majetku

Ochrana majetku je dlhodobý proces, ktorý zahŕňa nielen fyzické bezpečnostné opatrenia, ale aj správne postupy

15€

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je dôležitá pre ochranu súkromia a bezpečnosti jednotlivcov a je nevyhnutná pre zach

15€