Radničné námestie 12 - poschodie

Výmera: 48,35 m2
Účel využívania: obchodná činnosť, služby, kancelárske priestory
Najnižšia cena nájomného: ponúknite/m2/rok bez DPH
Voľné od: ihneď
Viac informácií na stiahnutie...