Radničné námestie 12 - suterén

Výmera: 247,28 m2
Účel využívania: obchodná činnosť, pohostinská činnosť, služby
Najnižšia cena nájomného: ponúknite/m2/rok bez DPH 
Voľné od: ihneď
Viac informácii na stiahnutie.