Dlhý rad A/2

Výmera: 163,24 m2 (predajňa, kancelária - 75,37 m2; ostatné priestory - 87,87 m2)
Účel využívania: obchodná činnosť
Najnižšia cena nájomného: predajňa, kancelária: 100/m2/rok bez DPH

   ostatné priestory: 70/m2/rok bez DPH

Voľné od: 01.06.2024
Viac informácií na stiahnutie.