Radničné námestie 20 - prízemie

Výmera: 217,47 m2
Účel využívania: obchodná činnosť, pohostinská činnosť, služby
Najnižšia cena nájomného: 

Obchodná činnosť, kancelária: 37,61 €/m 2 /rok bez DPH 

Sklady: 29,87 €/m2/rok bez DPH 

Ostatné priestory: 13,28 €/m2/rok bez DPH

Voľné od: ihneď
Viac informácii TU.