Radničné námestie 35 - poschodie

Výmera: 137,78 m2
Účel využívania: obchodná činnosť, pohostinská činnosť, služby
Najnižšia cena nájomného: ponúknite/m2/rok bez DPH 
Voľné od: ihneď
Viac informácií na stiahnutie...