Radničné námestie 5 - 3.poschodie

Výmera: 129,80 m2
Účel využívania: službová činnosť
Najnižšia cena nájomného: ponúknite/m2/rok bez DPH
Voľné od: ihneď
Viac informácií na stiahnutie.